Hygienické Minimum, 

Hygienické školenia  pracovníkov  prevádzok

POZOR: Hygienické Minimum – dočasné zmeny v čase COVID-19

Počas krízového obdobia koronavírusu bola prijatá Novela zákona č. 355/2007, ktorá upravuje požiadavky na zdravotnú a odbornú spôsobilosť pri vykonávaní epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

 

Zmeny počas krízového obdobia:

 

  • V čase krízy nie je potrebné vydokladovať zdravotnú ani odbornú spôsobilosť.

  • Pracovník má povinnosť iba vyplniť Čestné prehlásenie, v ktorom potvrdzuje, že nemá žiadne prenosné ochorenie a má dostatočné informácie o epidemiologicky-závažných činnostiach pri práci, ktorú bude vykonávať, je zdravotne spôsobilý a bol dostatočne poučený z BOZP a že sa v čase trvania krízovej situácie nevrátil zo zahraničia.

  • Pracovník je povinný mať toto čestné prehlásenie a byť schopný ho predložiť prípadnej kontrole. 

  • Toto sa vzťahuje iba na obdobie krízy súvisiacej s COVID-19. Po ukončení krízovej situácie je pracovník povinný do 90 dní si potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti dovybaviť.

 

Čestné prehlásenie nájdete TU.

Hygienické Minimum:

čo by ste mali vedieť

Kto potrebuje osvedčenie o odbornej spôsobilosti - tzv. Hygienické Minimum?

Ak pracujete v gastre či potravinárstve a prichádzate do kontaktu s potravinami či už vo výrobnej fáze, manipulácii alebo predaji, pri kontrole z Hygieny potrebujete preukázať zdravotnú i odbornú spôsobilosť. 

Odbornú spôsobilosť preukážete buď diplomom alebo vysvedčením zo škôl zameraných na potravinárstvo, zdravotníctvo, hygienu a pod. podľa Vyhlášky č. 585/2008 alebo skúškou nazývanou "Hygienické Minimum". 

Kde a ako prebieha skúška Hygienické Minimum?

Pred samotnou skúškou potrebujete vypracovať žiadosť, zaplatiť kolok a podať na príslušnom RÚVZ.  Následne Vám doručia pozvánku s termínom skúšky. My Vás na tieto skúšky pripravíme, avšak na samotnú skúšku sa musíte prihlásiť na RÚVZ.

Dokumenty na stiahnutie s skúškam Hygienické Minimum nájdete aj na stránke RUVZ Bratislava.

Pripravte sa na skúšku Hygienické Minimum s nami!

Ak chcete byť na skúšku dobre pripravený,

prihláste sa na školenie Hygienické Minimum:

- miesto školenia: Bratislava

- trvanie školenia: 1 deň (5 hodín)

- cena školenia:   49 Eur/ osobu

- kurzy organizujeme 1x za mesiac, zvyčajne v sobotu

- získate študijné materiály a cenné rady

Bonus pre prevádzky alebo väčšie skupiny.

Ak máte záujem o vyškolenie 5 a viac zamestnancov, v cene školenia Vám za zamestnancov vypracujeme žiadosť o skúšku a podáme na RÚVZ (bude potrebné zaplatiť iba za kolky.)

Ďalšie školenia pre prevádzky

Povinné školenia

  • HACCP školenie - pre správnu implementáciu tohto systému do praxe; je určené pre nových zamestnancov, majiteľov či vrcholových manažérov

  • Vstupné / periodické hygienické školenie – primerané v závislosti od pracovnej pozície pracovníkov či manažmentu

  • Školenie BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci BOZP sú podmienky eliminujúce vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov a minimalizujú škody zamestnávateľa na zariadeniach, výrobkoch, v službách, pri výlukách v pracovnom procese. Pomáhajú tiež eliminovať finančné straty.

Odporúčané školenia

  • Správna výrobná prax – školenie o hygienických postupoch podľa aktuálnych hygienických noriem

  • Mimoriadne školenia – podľa špecifických potrieb prevádzky

 Školenie Hygienické Minimum, pre bližšie info nás kontaktujte

Čaká Vás skúška Hygienické Minimum_.jpg

VIAC O AKTUÁLNOM ŠKOLENÍ:

 

KDE: online

KEDY: 4.11.2021, 11:30-16:00hod

PLATBA: 49 Eurpo potvrdení záujmu prevodom na účet

POMôCKY: v cene sú študijné materiály

Vypracované otázky - Hygienické Minimum skúška

Hygienicke Minimum testy 2019.jpg