top of page

Hygienické Minimum, 

Hygienické školenia pracovníkov prevádzok

Hygienické Minimum:

čo by ste mali vedieť

Kto potrebuje osvedčenie o odbornej spôsobilosti - tzv. Hygienické Minimum?

Ak pracujete v gastre či potravinárstve a prichádzate do kontaktu s potravinami či už vo výrobnej fáze, manipulácii alebo predaji, pri kontrole z Hygieny potrebujete preukázať zdravotnú i odbornú spôsobilosť. 

Odbornú spôsobilosť preukážete buď diplomom alebo vysvedčením zo škôl zameraných na potravinárstvo, zdravotníctvo, hygienu a pod. podľa Vyhlášky č. 585/2008 alebo skúškou nazývanou "Hygienické Minimum". 

Kde a ako prebieha skúška Hygienické Minimum?

Pred samotnou skúškou potrebujete vypracovať žiadosť, zaplatiť kolok a podať na príslušnom RÚVZ.  Následne Vám doručia pozvánku s termínom skúšky. My Vás na tieto skúšky pripravíme, avšak na samotnú skúšku sa musíte prihlásiť na RÚVZ.

Dokumenty na stiahnutie s skúškam Hygienické Minimum nájdete aj na stránke RUVZ Bratislava.

Pripravte sa na skúšku Hygienické Minimum s nami!

Ak chcete byť na skúšku dobre pripravený,

prihláste sa na školenie Hygienické Minimum:

- miesto školenia: Bratislava

- trvanie školenia: 1 deň (5 hodín)

- cena školenia:   55-65 Eur/ osobu

- kurzy organizujeme 1x za mesiac, zvyčajne v sobotu

- získate študijné materiály a cenné rady

Bonus pre prevádzky alebo väčšie skupiny.

Ak máte záujem o vyškolenie 5 a viac zamestnancov, v cene školenia Vám za zamestnancov vypracujeme žiadosť o skúšku a podáme na RÚVZ (bude potrebné zaplatiť iba za kolky.)

Ďalšie školenia pre prevádzky

Povinné školenia

  • HACCP školenie - pre správnu implementáciu tohto systému do praxe; je určené pre nových zamestnancov, majiteľov či vrcholových manažérov

  • Vstupné / periodické hygienické školenie – primerané v závislosti od pracovnej pozície pracovníkov či manažmentu

  • Školenie BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci BOZP sú podmienky eliminujúce vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov a minimalizujú škody zamestnávateľa na zariadeniach, výrobkoch, v službách, pri výlukách v pracovnom procese. Pomáhajú tiež eliminovať finančné straty.

Odporúčané školenia

  • Správna výrobná prax – školenie o hygienických postupoch podľa aktuálnych hygienických noriem

  • Mimoriadne školenia – podľa špecifických potrieb prevádzky

 Školenie Hygienické Minimum, pre bližšie info nás kontaktujte

Čaká Vás skúška Hygienické Minimum_.jpg

VIAC O AKTUÁLNOM ŠKOLENÍ:

 

KDE: 10.2.2024 (sobota)

KEDY: od 9:00hod

PLATBA: 65 Eur/osoba 

               

               - po potvrdení záujmu prevodom na účet

POMôCKY: v cene sú študijné materiály

Vypracované otázky - Hygienické Minimum skúška

Hygienicke Minimum testy 2019.jpg
bottom of page