top of page

VLOG - Prvé YouTube vzdelávanie o Hygiene

Hygienické_Minimum_Ako_prebieha_skúška.j

Hygienické Minimum - ako prebiehajú skúšky?

Čo je Hygienické Minimum a kto ho musí mať? Ako postupovať, keď chcete pracovať v gastre či potravinami a potrebujete odbornú spôsobilosť? Ako sa pripraviť na skúšky - Hygienické Minimum? Pozrite si naše video zo série Prvé YouTube vzdelávanie o Hygiene... viac na www.dandar.sk

Kliknite na obrázok pre spustenie videa alebo si prečítajte obsah videa nižšie

Dandar s.r.o. - Hygienické Minimum – Ako prebieha skúška?

 

Ako sme si v minulom videu sľúbili, dnes si povieme postup, ako Vašim zamestnancom zabezpečiť doklad o Hygienickom Minime alebo získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami a pokrmami. Sledujte nás.

 

Odborná spôsobilosť

Kto musí vedieť vydokladovať odbornú spôsobilosť? Každý zamestnanec, ktorý prichádza do kontaktu s potravinami vo výrobnej fáze, alebo pri práci s potravinami a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. V prípade, že tento zamestnanec alebo pracovník nebude vedieť vydokladovať túto odbornú spôsobilosť, hrozí mu pokuta do výšky 1659 Eur

 

Akým spôsobom a ako postupovať, aby sme im vedeli zabezpečiť tieto doklady?

V prvom rade je potrebné, aby sa vypracovala a podala žiadosť na príslušný úrad verejného zdravotníctva. Pri podaní žiadosti sa platí 30 Eur- kolok. Následne zamestnanec a pracovník obdrží pozvánku na samotnú skúšku najneskôr 14 dní pred termínom.

 

Príprava na skúšku

Môže sa pripraviť samoštúdiom, ale odporúčajú sa kurzy. Ich cena je od 30 – 100 Eur. Vašich zamestnancov a záujemcov o získanie dokladu o hygienickom minime vieme v našej spoločnosti pripraviť a vyškoliť.

 

Témy na skúšku

Témy, ktoré musia zamestnanci zvládnuť sú povinnosti pri prevádzkovaní spoločného stravovania a požiadavky na zariadeni spoločného stravovania. Ďalšou témou sú povinnosti pri výrobe, preprave, skladovaní a uvádzaní potravín a pokrmov do obehu. Ďalšou témou sú opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam a posledná sú základné protiepidemické postupy a dekontaminácia.

 

Skúška

Samotná skúška pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej. Samotný RUVZ stanovuje počet otázok na písomnú časť. Poväčšine je to 30 otázok. Je však potrebné, aby zamestnane vedel minimálne na 75% z nich správne odpovedať. V prípade, že úspešne zvládne túto písomnú časť a dostal status, že vyhovel, postupuje do ďalšieho kola. Ústna skúška pozostáva poväčšine z troch otázok od komisie. Záujemca alebo váš zamestnanec musí vedieť reagovať na každú jednu z nich. V prípade, že vyhovel, je potrebné uhradiť 20 Eur poplatok s cieľom vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností. V prípade, že nevyhovel, je potrebné podať žiadosť o opakovanú skúšku spolu s 30 Eurovým kolkom. Táto skúška sa koná najskôr od 2. do 6. mesiacov.

 

Ak Vám zamestnanec prinesie staršie osvedčenie so starším dátumom, je potrebné vedieť, že osvedčenia udelené a platné pred dátumom 31.5.2010 – sú platné na neurčitý čas.

 

Pomôžeme Vám:

Celý administratívny proces od podania žiadosti, cez komunikáciu s Hygienou či prípravou na skúšky z odbornej spôsobilosti až po dodanie osvedčení Vám vieme v našej spoločnosti Dandar s.r.o. zabezpečiť.

 

Ak sa Vám toto video páčilo, neváhajte nás kontaktovať, zakliknúť odber, zdieľať, prípadne komentovať.

 

 

Ďakujeme

www.dandar.sk

bottom of page