top of page

Prevádzkový poriadok

Povinná dokumentácia pre prevádzky

Čo je Prevádzkový poriadok a prečo ho potrebujem?

Prevádzkový poriadok sumarizuje činnosti a procesy, ktoré na Vašej prevádzke vykonávate.

Prevádzkový poriadok schvaľuje hygiena - teda regionálny úrad verejného zdravotníctva (RUVZ) podľa miesta prevádzkarne

Túto Vašu povinnosť stanovuje Zákon č. 355/2007 O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Pomôžeme Vám s vypracovaním prevádzkového poriadku pre Váš konkrétny typ prevádzky v súlade so všetkými aktuálnymi legálnymi požiadavkami. Obráťte sa na nás: 

 

Kedy potrebujete Prevádzkový poriadok vypracovať?

Komplexne prepracovaný dokument obsahujúci povinné prílohy potrebujete mať vypracovaný ešte pred tým, než podáte žiadosť o schválenie prevádzky.

Po schválení dokumentácie Prevádzkového poriadku a jeho povinných a príslušných príloh máte povinnosť predložiť štátnym orgánom potravinového a zdravotného dozoru.

 

Čo ak nemáte Prevádzkový poriadok vypracovaný?

Pokuta v prípade opakovaného porušenia hygienickej legislatívy sa môže vyšplhať až do výšky 5 000 000 eur

 

Prevádzkový Poriadok požaduje Hygiena:

  • pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

  • v upravovaniach vody

  • pri obsluhe vodovodných zariadení

  • pri výrobe liečiv

  • pri výrobe kozmetických výrobkov

  • pri stravovaní detí v predškolských zariadeniach, v školských zariadeniach alebo pri zotavovacích akciách

  • v prevádzkarňach holičstvá a kaderníctva, starostlivosti o pleť, manikúry, pedikúry, v masážnych (aj erotických) salónoch, tetovacích a piercingových štúdiách, saunách a soláriách, kúpaliskách, liečebných procedúrach a pod.

Profesionálne vypracovaný prevádzkový poriadok pre prevádzku reštaurácie od firmy Dandar s.r.o..

Profesionálne vypracovaný prevádzkový poriadok - vzor pre prevádzku reštaurácie od firmy Dandar s.r.o..

bottom of page