top of page

HOTLINE - hrozí Vám pokuta z Hygieny?

Nečakaná kontrola z Hygieny, Veteriny, SOI ???

Mali ste vo Vašej kuchyni, alebo v potravinovej prevádzke kontrolu z hygieny, veteriny, SOI-ky a zistili Vám nedostatky?

Hrozí Vám pokuta či zatvorenie prevádzky?

Zavolajte na „Horúcu linku hygieny“ a pomôžeme Vám:

  • Poradíme vhodnú argumentáciu na nedostatky uvedené v zázname

  • Navrhneme optimálny postup ako odstrániť zistené nedostatky a vyriešiť Vašu krízovú situáciu

  • Sformulujeme vyjadrenie na začaté správne konanie

  • Pripravíme podklady na odvolanie sa voči Rozhodnutiu o pokute

  • Poskytneme akúkoľvek ďalšiu potrebnú pomoc na vyriešenie Vašej situácie

 

 

Zavolajte nám hneď !

pokuta.jpg
bottom of page