top of page

Cenník

ceny za poradenské služby v oblasti hygieny

Image by Daniela Cuevas

Ten pocit,

keď za Vás povinnosti voči Hygiene

vyrieši niekto iný....

Cenník ozónovania/ozonizácie/dezifekcie ozónom

Ceny za čistenie generátorom ozónu závisia od veľkosti priestorov:

 

01-20m2 - 59 Eur

21-40m2 - 79 Eur

41-80m2 - 99 Eur

80-130m2 - 119 Eur 

väčšie priestory - podľa m3

Ceny za vytvorenie dokumentácie pre Hygienu (RUVZ) a ceny za poradenské služby v oblasti hygieny prevádzok

Ceny za poradenstvo v hygiene uvedené v tomto cenníku sú len orientačné a uvedené bez DPH (od 1.2.2020 sme sa stali platcami DPH).

Ceny určujeme ich v závislosti od veľkosti prevádzky, rizikovosti prevádzky, fázy pripravenosti podniku, množstva predpokladanej práce a lokality. 

Komplexná starostlivosť – mesačný paušál 990,- 

  • Exkluzívna starostlivosť o klienta v oblasti Hygieny prevádzok

Profi balíček – jednorázovo od 690,- 

  • ​Zastúpime Vás pri komunikácii s hygienou (RÚVZ) počas procesu schvaľovania

  • Vypracujeme pre Vás povinnú hygienickú dokumentáciu HACCP plán, Prevádzkový poriadok, Sanitačný program a pod.

  • Skompletizujeme žiadosť pre Hygienu (príslušný RÚVZ) pre schválenie prevádzky

  • Poskytneme mailové a telefonické poradenstvo v prípade kontroly z Hygieny 

  • Zabezpečíme obhliadka Vašej prevádzky a preškolenie zamestnancov z hygieny

Základný balíček – jednorázovo od 390,- 

  • získate vypracovanú povinnú hygienickú dokumentáciu HACCP plán, Prevádzkový poriadok, Sanitačný program priamo pre Vašu prevádzku

  • skompletizovanú žiadosť pre Hygienu (príslušný RÚVZ) pre schválenie prevádzky

  • mailové a telefonické poradenstvo v prípade kontroly z Hygieny 

 Individuálne dokumenty – cena po konzultácii o špecifikách Vašej prevádzky

Školenie Hygienické Minimum - 55-65,-/osobu (vrátane DPH)

 

 

bottom of page