top of page

Povinná dokumentácia pre prevádzky

- Metrologický program

Čo je "Metrologický program" a prečo ho potrebujem?

Metrologický program je smernica pre plán merania alebo sledovania jednotlivých parametrov  na prevádzke, aby boli dodržané správne postupy pre prácu s meradlami a potrebujete ho, pretože ho požaduje Hygiena.

 

Správna manipulácia s meradlami je dôležitá a úzko súvisí s HACCP systémom. Metrologický program ovplyvňujú zariadenia, procesy a meracie prístroje nachádzajúce sa na prevádzke.

Tento Metrologický plán obsahuje všetky potrebné postupy na manipuláciu a udržiavanie meradiel - radi Vám ho pomôžeme vypracovať presne podľa potrieb Vašej prevádzky.

Metrologický program / plán.
bottom of page