top of page

Zriadenie novej ambulancie

- pomoc pri zriadení a získaní povolení

Otvorenie novej ambulncie

Poskytujeme:

  1. Detailné prekonzultovanie aktuálneho stavu

  2. Zastupovanie na úradoch ako Samosprávny kraj, RÚVZ, prípadne MZ SR, Stavebný úrad, Štatistický úrad, Miestny úrad, Poisťovňa, odvoz „N“ odpadu a pod.

  3. Kompletizáciu žiadosti s cieľom získať licenciu z Komory.

  4. Vypracovanie a správu povinnej dokumentácie (Prevádzkové poriadky/režimy, evidencie odpadov a pod.)

  5. Zabezpečenie ostatných legislatívnych povinností

Ako otvoriť novú ambulanciu ?

Pomôžeme Vám splniť povinnosti voči úradom

 

Nová ambulancia a osamostatnenie sa prináša lekárom nielen väčšiu zodpovednosť ale aj narastajúce množstvo legislatívnych požiadaviek, ktoré musia spĺňať.

Odbremeňte sa od byrokracie a zverte tieto starosti nám. Pomôžeme aj Vám, aby Vaša prevádzka spĺňala všetky potrebné legislatívne náležitosti. Napíšte nám už dnes.

Aké ďalšie služby poskytujeme lekárom či ambulanciám ?

Obráťte sa na nás ak potrebujete:

1. Odvoz "NO" odpadu: 

odvoz klinického a medicínskeho odpadu (ostré ihly, čepieľky skalpela a pod.)

2. Prípravky pre bezpečné otváranie sklenených ampuliek a odstraňovanie čepieľok skalpela:

unikátny systém prípravkov zaručuje vysokú bezpečnosť pri práci s ostrými predmetmi

bottom of page