top of page

Poradenské služby a konzultácie

v oblasti hygienických predpisov

Hygiena predaja: Údeniny, salámy, šunky.

Otvárate novú prevádzku ?

Rozširujete svoju sieť prevádzok ?

Čo všetko z hľadiska Hygieny potrebujete?

 

Viete na aké úrady nesmiete zabudnúť pri začatí či rozširovaní podnikateľskej činnosti, aké žiadosti, aké povolenia, potvrdenia, či oznámenia potrebujete vybaviť?

 

Ak máte z týchto povinností aj Vy hlavu v smútku, zverte tieto starosti nám. Pomôžeme aj Vám, aby Vaša prevádzka spĺňala všetky legislatívne náležitosti, ktoré vyžaduje zákon o hygiene.

Sme profesionáli s dlhoročnou praxou v oblasti hygienických predpisov, bezpečnosti a kvality so zameraním na pomoc pri expanzii či rozbehu nových prevádzok ako sú napríklad stánky, bufety, bary, pojazdné stánky s občerstvením, reštaurácie, jedálne, potravinové výrobne, obchody, e-shopy, sklady, baliarne, chladiarne a podobne.

 

Máme za sebou viac ako 250 úspešne realizovaných projektov s rôznym zameraním prevádzok. Na všetky uvedené činností máme potrebné oprávnenia a potrebné vzdelanie.

Pripravíme Vám podklady pre úrady ako sú žiadosti, ohlásenia, projekty HACCP, prevádzkové poriadky, sanitačné programy, reklamačné poriadky, hygienické smernice, ktoré Vám vydajú povolenie a zlegalizujú Vašu činnosť.

 

Vy sa len venujte svojmu biznisu a byrokraciu nechajte na nás. Naviac vieme zaškoliť Vašich zamestnancov podľa aktuálnych hygienických noriem a legislatívnych požiadaviek na prácu s potravinami a nápojmi. Samozrejmosťou je vystavenie úradmi uznávaných potvrdení z vykonaných školení.

Aké poradenské služby ponúkame majiteľom nových prevádzok, ktorí si potrebujú zabezpečiť všetky potrebné povolenia z ,,hygieny"?

Našim klientom ponúkame tieto služby:

1. Poradenstvo a  odborné konzultácie: 

príprava podkladov, ohlásení, komunikácia s úradmi Hygieny (RUVZ), riešenie požiadaviek RÚVZ, RVPS, ako aj vybavenie potrebných povolení z Hygieny (RUVZ) k schváleniu Vašej prevádzky na podnikanie

2. Vypracovanie a aktualizácia povinnej dokumentácie

pre prevádzky, ktoré vyžaduje Hygiena (RUVZ) - HACCP plán, Prevádzkový poriadok, Sanitačný poriadok, Zásady správnej výrobnej praxe, Metrologický program, Technické špecifikácie výrobkov a Reklamačný poriadok

3. Povinné a odporúčané hygienické školenia 

pre pracovníkov či manažérov realizované u nás, u klienta alebo online cez Skype

 

4. Preventívne hygienické kontroly, hĺbkové audity hygieny a inšpekcie

podľa individuálnych potrieb klienta

bottom of page