top of page

Povinná dokumentácia pre prevádzky

- Technické špecifikácie výrobkov

Čo sú "Technické špecifikácie výrobkov" a prečo ich potrebujem?

Technická špecifikácia produktu je dokument, v ktorom sú uvedené všetky náležitosti týkajúce sa konkrétneho výrobku.

 

Tento dokument obsahuje základné informácie o danom produkte – popis produktu, fyzikálno-chemické vlastnosti, vlastnosti týkajúce sa kvality a bezpečnosti produktu, podmienok skladovania a prepravy ako i logistické a iné údaje, ktoré vyžadujú a určujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy.

Technické špecifikácie výrobkov pre  potravinárske výrobky alebo suroviny, HACCP plán, ďalšiu povinnú dokumentáciu či potrebné poradenstvo k hygienickým predpisom Vám u nás pripravíme na mieru.

Technické špecifikácie výrobkov - pri výrobe nanukov.
bottom of page