top of page

O firme Dandar s.r.o.

Sme menšia rodinná firma a osobne sa venujeme individuálnym požiadavkám našich klientov v oblasti hygieny v rôznych obchodných, výrobných, potravinárskych či gastro prevádzkach.

 

Pomôžeme Vám, aby ste podnikali v súlade so slovenskou legislatívou a jej hygienickými predpismi, a vyhli sa tak pokutám od Hygieny či iným nepríjemnostiam.

 

Obráťte sa na nás  

Ing. Marek Dandár, Ph.D.

Profesionál s viac ako 20 ročnou praxou v oblasti bezpečnosti potravín, ktorý Vám pomôže predísť problémom s Hygienou a splniť všetky požadované hygienické podmienky pre schválenie Vášho podnikania.

 

Keďže pracoval pre štátnu správu a rovnako aj pre korporácie či s malými podnikateľmi, vie s Vami profesionálne zanalyzovať Vašu konkrétnu situáciu v oblasti hygieny a nastaviť jasný plán pre začatie, pokračovanie či rozvoj Vašej firmy.

Tieto ODBORNÉ SKÚSENOSTI  A VZDELANIE využijeme aj vo Váš prospech:

 

Marek pôsobil ako inšpektor v štátnej správe, kde vykonával kontroly u podnikateľov na rôznych úrovniach (výroba, transport, skladovanie a predaj) aj ako interný hygienik pre korporátne spoločnosti ako sú TESCO, TERNO, Hypernova/Ahold, Moja Samoška a rakúsko-nemeckú výrobnú spoločnosť Eat Happy a iné so zameraním na hygienu a bezpečnosť potravín a pokrmov.

 

Vyštudoval potravinové odbory na všetkých stupňoch so zameraním na správne výrobne, hygienické a praktické postupy – od Strednej priemyselnej školy potravinárskej cez štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a dosiahol doktorský titul na Mendelovej univerzite v Brne.

 

Zameriava sa na poradenstvo v potravinovom práve a má bohaté praktické skúsenosti s riešením nedostatkov v bezpečnosti a kvalite potravín/pokrmov a pri navrhovaní postupov po zlyhaní prevádzkovateľov v hygiene.

Marek získal vzdelanie v oblasti kvality hygieny, ktoré bolo potvrdené diplomami prvého, druhého i tretieho stupňa týmito inštitúciami:

 

 • MZLU Brno – kvalita a bezpečnosť produktov (Ph.D.)

 • SPU Nitra – technológia potravín (Ing.)

 • SPŠ Potravinárska Trebišov – spracovanie mäsa

Marek je držiteľ radu medzinárodných a národných certifikátov a osvedčení  z hodnotenia potravín z pohľadu kvality a bezpečnosti.

 • Kontrola rastlinných produktov pri dovoze, vývoze a na vnútornom trhu

 • Nové technológie výroby vína a spracovania čerstvého ovocia a zeleniny

 • Tréningový kurz pre veterinárnych inšpektorov na hraničných inšpekčných staniciach

 • Senzorické posudzovanie a označovanie vína, piva, tabakových výrobkov, netradičných a tradičných potravín

Marek Dandár
 • Ako postupovať pri reklamáciach zákazníkov, odberateľov a dodávateľov, IRCA – ISO 9001:2008 Quality Management system –AQTS a rad iných

Členstvo vo vedeckých, odborných komisiách, kolégiách

 • Predseda Slovenskej Živnostenskej Komory KZ Bratislava

 • Predseda Sekcie Potravinárstva a gastra v Slovenskej živnostenskej komore Slovenskej republiky

 • Predseda skúšobných komisií pre overenie kvalifikácií Pekár/ka, Cukrár/ka, Kuchár/ka, Pivovarník a sladovník

 • člen rady Združenia slovenských spotrebiteľov – špecialista pre potraviny; 2010-t.č.

 • aktívna účasť na Riadiacom výbore pre čerstvé ovocie, zeleninu, banány, spracované ovocie a zeleninu – na Európskej komisii v Bruseli – zástupca SR; 2004-2008

 • aktívna účasť na zasadnutí skupiny národných expertov pre normy kvality– na Európskej komisii v Bruseli– zástupca SR;

 • aktívna účasť na zasadnutiach špecializovanej skupiny pre suché a sušené plody v Ženeve– zástupca SR; 2004-2008

 • prizvaný člen Odbornej komisie pre ovocie a zeleninu – menovací dekrét ministra pôdohospodárstva SR 2005 – 2008

 • člen národnej odbornej vedeckej skupiny pre spracované ovocie a zeleninu a čerstvé ovocie a zeleninu

 • člen komisie v rámci akreditovanej činnosti skúšobného laboratória Krajského inšpektorátu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie v Košiciach

 

Účasť na výskumných projektoch

 • Eurep-GAP v Európskej Únii, Školiaci manuál: Systém riadenia kvality – Eurep-GAP; 2007, Holandsko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko

 • Kvalitatívne požiadavky pre zeleninu a ovocie pestované v Európskej únii, Školiaci manuál: Normy kvality; 2007, Holandsko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko

Potraviny - mäso, zelenina, ovocie.
bottom of page