top of page

HACCP plán

Povinná dokumentácia pre prevádzky

Čo je HACCP plán?

Neaktuálny HACCP plán? Hrozí pokuta!

Výhody HACCP plánu - pre zjednodušenie si pozrite naše krátke video: 

HACCP je  (Hazard Analysis and Critical Control Points) systém analýzy hygienických rizík a stanovenia kritických kontrolných bodov pre ich eliminovanie na prevádzke. Je to najrozšírenejší systém zameraný na zaistenie potravinovej bezpečnosti.

 

Prečo potrebujete HACCP plán?

1) Vypracovanie HACCP plánu Vám pomôže analyzovať nebezpečenstvo v jednotlivých fázach výroby a manipulácie s potravinami a pokrmami. 

2) Zabezpečí tiež, aby ste eliminovali alebo minimalizovali riziká ovplyvňujúce ľudské zdravie.

3) Potrebujete ho, pretože podľa európskej i národnej legislatívy týkajúcej sa potravín musí mať každý prevádzkovateľ, ktorý akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami, tento HACCP plán vypracovaný.

Kontrolu aktuálneho HACCP protokolu a jeho zavedenie v praxi kontroluje RÚVZ, RVPS.

V prípade opakovaného porušenia tejto hygienickej legislatívy, či nedodržania povinných zákonných postupov mu môžu kontrolné orgány udeliť pokutu až do výšky 5 000 000 Eur.

Vypracovanie HACCP plánu je skutočne nevyhnutnou súčasťou povinnej dokumentácie pre Hygienu (RUVZ), a týka sa všetkých prevádzok, kde sa narába s potravinami, ako sú reštaurácie a jedálne, ale i v iných stravovacích prevádzkach.

Povinná dokumentácia - HACCP vzor plánu pre reštauráciu vypracovaný firmou Dandar s.r.o.. Fotografia vzoru HACCP plánu je voľná na stiahnutie.

Povinná dokumentácia - HACCP vzor plánu pre reštauráciu vypracovaný firmou Dandar s.r.o. Vzor HACCP plánu voľný na stiahnutie nie je možné nájsť, nakoľko je každý dokument jedinečný a detailne pripravený presne pre konkrétnu prevádzku. Pripravíme ho aj pre Vás - obráťte sa na nás!

bottom of page