top of page

Odvoz odpadu - odvoz nebezpečného, klinického a biologicky kontaminovaného odpadu

Zabezpečujeme flexibilný zber a odvoz nebezpečného odpadu (klinického a medicínskeho odpadu) podľa platných legislatívnych požiadaviek - zatiaľ pre Bratislavský kraj.

 

Odvoz odpadu poskytujeme najmä pre súkromné ambulancie, veterinárnych lekárov, kliniky, kozmetické salóny, pedikúry, tatoo salóny, kaderníctva, holičstvá či barber prevádzky, ktoré sa potrebujú flexibilne zbaviť použitých ostrých ihiel, čepieľok skalpela, žiletiek či iných ostrých predmetov zákonným spôsobom.

 

Kontroly štátnymi orgánmi zamerané na odstraňovanie nebezpečného odpadu sú stále častejšie a nedostatky pri nakladaní a manipulácii s nebezpečnými odpadmi (ostrými predmetmi, biologicky kontaminovaným odpadom, liečivami) majú za následok vysoké pokuty. Tieto pokuty majú pre prevádzkovateľov často fatálne finančné dôsledky.

Určite sa aj Vy chcete vyhnúť pokutám a iným súvisiacim nepríjemnostiam - obráťte sa na nás lebo nebezpečný odpad či biologicky kontaminovaný odpad odstraňujeme za vás BEZPEČNE, EKOLOGICKY a v SÚLADE SO ZÁKONOM.

Výhody pre Vás?

 • Sme flexibilní

 • Poskytujeme osobný prístup

 • Samozrejmosťou sú všetky legálne oprávnenia

 • Výhodné prehľadné ceny

 • Špecializujeme sa na menšie prevádzky

 • V prípade, ak potrebujete komplexnejšie služby týkajúce sa schválenia od Hygieny, vypracovania hygienickej dokumentácie ako napr. HACCP, Prevádzkový poriadok a pod. či poradenské služby k potrebným hygienickým predpisom  - sme tu pre Vás

Zberné nádoby na zber a odvoz nebezpečného klinického, medicínskeho, biologicky kontaminovaného odpadu.

Spoločnosť Dandar s.r.o. je riadne registrovaná a schválená firma (reg.č.: 4/2019/BA OÚ-BA-OSZP3-2019/020467-3/CEM/IV), ktorá Vám „N“ odpad odoberie a vystaví potrebné doklady v zmysle platnej legislatívy.

Cenník obsahuje ceny za odvoz nebezpečného medicínskeho odpadu alebo biologicky kontaminovaného odpadu

DOCTOR

STANDARD

 • odvoz 1x za 3 mesiace

 • do 5 kg odpadu

 • nádoba na odpad zdarma

 • sprievodný list nebezpečného odpadu

 • vypracovanie a aktualizácia identifikačných listov nebezpečného odpadu

 • za odber nadlimitného množstva neb. odpadu a každý ďalší načatý kilogram sa pripočítava 5€/kg + dph

 • služba je určená pre lekárske ambulancie

60 

BEAUTY

STANDARD

 • odvoz 1x za 6 mesiacov

 • do 2 kg odpadu

 • nádoba na odpad zdarma

 • sprievodný list nebezpečného odpadu

 • vypracovanie a aktualizácia identifikačných listov nebezpečného odpadu

 • za odber nadlimitného množstva neb. odpadu a každý ďalší načatý kilogram sa pripočítava 5€/kg + dph

 • služba je určená pre salóny krásy

60 

DOCTOR

FULL SERVICE

 • odvoz 1x za 3 mesiace

 • do 5 kg odpadu

 • nádoba na odpad zdarma

 • sprievodný list nebezpečného odpadu

 • vypracovanie a aktualizácia identifikačných listov nebezpečného odpadu

 • zaslanie fotokópie sprievodného listu nebezpečného odpadu OÚ v stanovenom termíne

 • vedenie Evidencie nebezpečných odpadov

 • kategorizácia nebezpečného odpadu

 • za odber nadlimitného množstva neb. odpadu a každý ďalší načatý kilogram sa pripočítava 5€/kg + dph

 • služba je určená pre lekárske ambulancie

80 

BEAUTY

FULL SERVICE

 • odvoz 1x za 6 mesiacov

 • do 2 kg odpadu

 • nádoba na odpad zdarma

 • sprievodný list nebezpečného odpadu

 • vypracovanie a aktualizácia identifikačných listov nebezpečného odpadu

 • zaslanie fotokópie sprievodného listu nebezpečného odpadu OÚ v stanovenom termíne

 • vedenie Evidencie nebezpečných odpadov

 • kategorizácia nebezpečného odpadu

 • za odber nadlimitného množstva neb. odpadu a každý ďalší načatý kilogram sa pripočítava 5€/kg + dph

 • služba je určená pre salóny krásy

80 

bottom of page