top of page

Povinná dokumentácia prevádzok

- Zásady správnej výrobnej praxe

Čo sú "Zásady správnej výrobnej (hygienickej) praxe" – a prečo ich potrebujem?

Zásady správnej výrobnej praxe potrebujete, ak ste výrobcovia potravín

Táto dokumentácia obsahuje tieto časti:

  • pracovný postup

  • technický a technologický predpis

  • výrobný postup

  • normy obsluhy strojov a zariadení a posudok k technologickému zariadeniu

  • hygienický režim a sanitačný program

  • metrologický program

  • projekt systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín

  • ďalšie príkazy, smernice a predpisy podľa rozhodnutia výrobcu potravín

 

 

 

Dokumentáciu "Zásady správnej výrobnej praxe" rovnako ako HACCP a ďalšie súvisiace formuláre je potrebné predložiť štátnym orgánom pri výkone potravinového a zdravotného dozoru.

 

Pokuta v prípade opakovaného porušenia hygienickej legislatívy môže dosiahnuť výšku až 5 000 000 eur.

Zásady správnej výrobnej praxe. Hygiena pri práci s potravinami.
bottom of page