top of page

Čo musí spĺňať zamestnanec v gastre a potravinárstve?

zamestnanci.jpg

Potrebujete vedieť presné požiadavky Hygieny na zamestnanca v gastro prevádzke či v potravinárstve? Pozrite si video zo série Prvé vzdelávanie v Hygiene, kde sa dozviete, aké sú dve hlavné podmienky Hygieny pre prácu v gastre... viac info na www.dandar.sk

Kliknite na obrázok pre spustenie videa alebo si prečítajte obsah videa nižšie

Zdravím všetkých, som Marek Dandár a dnes si povieme, aké základné podmienky musia spĺňať Vaši zamestnanci, ak chcú pracovať v gastre alebo potravinárstve. Sledujte nás.

 

Predpokladajme, že ste manažér prevádzky, manažér ľudských zdrojov alebo dokonca sám majiteľ a robíte nábor na pracovníkov do Vášho podniku. Na aké základné požiadavky by ste nemali zabudnúť?

 

V prvom rade je dôležité vedieť, že každý pracovník vo výrobe, pri manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov musí vedieť vydokladovať dve základné spôsobilosti.

Prvou spôsobilosťou je spôsobilosť zdravotná

Túto je potrebné riešiť ešte pred nástupom na pracovisko. Zamestnanca pošlete k svojmu obvodnému lekárovi, aby mu urobil prehliadku a vystavil mu potvrdenie o tom, že nie je bacilonosič a je schopní pracovať s potravinami. Toto potvrdenie sa môže vystaviť aj formou zdravotného preukazu, v ktorom by mala byť uvedená aj dĺžka platnosti tohto zdravotného preukazu. Lekár zároveň poučí o tom, že v prípade ochorení, či už s náznakom infekčných alebo prenosných ochorení je nevyhnutné ho urýchlene vyhľadať.

 

Cena tohto potvrdenia sa pohybuje od 20 Eur vyššie.

 

Druhou spôsobilosťou je spôsobilosť odborná

Riziko pokuty za neschopnosť zdokladovať odbornú spôsobilosť je v priestupkovom konaní až 1659 Eur. Nemusia ju vydokladovať sezónny pracovníci a brigádnici, ktorí majú zaznačené v zdravotnom preukaze alebo potvrdení od lekára, že túto prácu budú vykonávať maximálne tri mesiace. Taktiež ju nemusia vedieť vydokladovať žiaci a učni na odbornom výcviku, ktorí sa pripravujú na prácu v potravinárstve alebo v gastre.

 

Odborná spôsobilosť sa dokladuje diplomom alebo vysvedčením zo škôl, ktoré sú uvedené vo Vyhláške č.585/2008. Sú to školy, ktoré sú zamerané na potravinárstvo, zdravotníctvo, hygienu, prírodné vedy a pod. A je to 16 škôl, ktoré uznáva Hygiena a v tom prípade nie je potrebné riešiť hygienické minimum.

 

Hygienické minimum resp. Osvedčenie na výkon epidemiologicky závažných činností môže pracovník získať, ak ho prihlásite na skúšky spolu s 30 eurovým kolkom na príslušnom RUVZ.

Bližšie k samotnému postupu ako získať overenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností alebo Hygienické Minimum Vám detailne vysvetlíme v jednom v ďalších našich videí.

 

Pomôžeme Vám:

Celý administratívny proces od podania žiadosti cez administratívu a komunikáciu s Hygienou, prípravou na skúšky až po dodanie osvedčení Vám vieme zabezpečiť tak, ako aj ostatným našim klientom. Preto nás neváhajte kontaktovať.

 

Pokiaľ sa Vám toto video páčilo neváhajte likovať, zdieľať, prípadne zakliknúť odber.

 

Ďakujeme

www.dandar.sk

bottom of page