top of page

VLOG - Prvé YouTube vzdelávanie o Hygiene

test2.jpg

Kto nepotrebuje ísť 

na skúšky -

Hygienické Minimum

Dnes si povieme o tom, kto nepotrebuje ísť na skúšky z Hygienického Minima a čo ešte navyše je potrebné splniť. 

Kto teda nemusí absolvovať skúšky na RUVZ za účelom získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností?

Kliknite na obrázok pre spustenie videa alebo si prečítajte obsah videa nižšie

Kto nepotrebuje skúšky z Hygienického Minima ?

Zdravím Vás,

Som Marek Dandár a dnes si povieme o tom, kto nepotrebuje ísť na skúšky z Hygienického Minima a čo ešte navyše musíte splniť? Sledujte nás

Kto teda nemusí absolvovať skúšky na RUVZ za účelom získať osvedčenie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností? Sú to pracovníci, ktorí majú diplom alebo vysvedčenie z jednej zo 16 škôl, ktoré sú uvedené vo vyhláške.

 

Sú to tieto školy:

1. Lekárska fakulta

2. farmaceutická fakulta

3. fakulta verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva a sociálnej práce

4. prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia

5. veterinárna fakulta

6. fakulta chemickej a potravinárskej technolópgie

7. stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby

8. fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve

9. stredná zdravotnícka škola

10. stredná hotelová škola

11. stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve a na prácu vo farmaceutickej výrobe

12. stredná priemyselná škola stavebná v študijnom odbore  vodohospodárske stavby

13. stredné odborné učilište vodohospodárske

14. stredná škola alebo odborné učilište v odboroch  starostlivosti o ľudské telo

15. vzdelávacie zariadenie uskutočňujúce rekvalifikačný  akreditovaný kurz v odbore kuchár, čašník a v odboroch starostlivosti o ľudské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

16. stredná veterinárna škola

 

Po druhé, sú to pracovníci po absolvovaní odborného vzdelania, či už sú to rekvalifikačné kurzy alebo akreditované kurzy s následnou tzv. profesnou skúškou na živnostenskej komore.

Po tretie, sú to pracovníci, ktorí vedia vydokladovať odbornú spôsobilosť dokladom z iného členského štátu.

Po štvrté, sú to sezónni brigádnici, ktorí majú v zdravotnom potvrdení od svojho lekára potvrdené, že budú vykonávať túto činnosť maximálne 3 mesiace.

Po piate, sú to zdravotne spôsobilí učni a žiaci, ktorí sa pripravujú na prácu v potravinárstve a v gastre.

 

A čo ešte musíte navyše spĺňať?

Nezabudnite na pravidelné preškolenie alebo vstupné školenie pre vašich zamestnancov tak, aby ste nedostali pokutu. Častokrát majitelia a prevádzkovatelia gastro podnikov alebo potravinárskych podnikov zabúdajú na túto povinnosť - pri nástupe do zamestnania primerane preškoliť pracovníkov z hygieny. 

 

Takisto je potrebné ich aj pravidelne minimálne raz ročne preškoliť. O tomto školení musia byť vedené záznamy. Takisto musí byť evidencia o tom, kto ich školil, akým spôsobom a v akom rozsahu bolo vykonané školenie. Musí byť vypracovaná prezenčná listina a na záver musí byť vypracovaný test.

My Vám so všetkými týmito povinnosťami vieme pomôcť. Vieme Vám preškoliť zamestnancov, vypracovať povinnú dokumentáciu či zastúpiť Vás v komunikácii s úradmi.

 

Kontaktujte nás cez www.dandar.sk.

Pokiaľ sa Vám toto video páčilo, neváhajte nás zdieľať, lajkovať alebo zakliknúť odber.

 

Ďakujeme

www.dandar.sk

bottom of page