top of page

VLOG - Prvé YouTube vzdelávanie o Hygiene

Prvé_Youtube_vzdelávanie_o_Hygiene.jpg

Prvé YouTube

vzdelávanie

o Hygiene - aj pre Vás! 

Prvé YouTube vzdelávanie o Hygiene - pomáha manažérom, prevádzkarom, podnikateľom jednoducho vysvetľovať hygienické predpisy, hygienické povinnosti a požiadavky hygieny na prevádzku. Pomáha vzdelávať - o povinnej hygienickej dokumentácii.

 

Možno práve naše video zodpovie Vaše otázky k Hygiene.

Kliknite na obrázok pre spustenie videa alebo si prečítajte obsah videa nižšie

Prvé YouTube vzdelávanie o Hygiene – pomôže aj Vám!

 

Zdravím Vás, som Marek Dandár a v našej firme pomáhame podnikateľom zvládať náročné hygienické predpisy. Keďže sa nás často pýtate podobné otázky, rozhodli sme sa spustiť toto Prvé YouTube vzdelávanie o Hygiene. Cieľom tohto vzdelávania je pomôcť podnikateľom pochopiť náročné hygienické predpisy čo najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie.

 

Prečo je dobré mať hygienu pod kontrolou?

Pokiaľ je hygiena pod kontrolou, nepriamo Vám zvyšuje Vaše tržby a obraty, zvyšuje Vám počet zákazníkov, ktorí sa k Vám do podniku vracajú a následne aj ich spokojnosť. Ak sa hygiena zanedbá, predstavuje veľké riziko ohrozenia zdravia Vašich zákazníkov, riziko častokrát likvidačnej pokuty a riziko straty dobrého mena a uzatvorenia prevádzky.

 

Týmito videami chceme uľahčiť prácu manažérom, majiteľom prevádzok, ale takisto aj kontrolným úradom, ktoré majú potom ľahšiu komunikáciu s Vami, nakoľko budete mať lepšie pripravené podklady a budete informovanejší.

 

Pre koho je toto Prvé YouTube vzdelávanie o Hygiene určené?

V prvom rade sú to podnikatelia a manažéri predajných prevádzok a sietí, ktorí chcú rozšíriť svoje činnosti v rámci svojich už otvorených prevádzok – či už otvorením úseku lahôdok alebo teplého pultu a potrebujú zlegalizovať túto novú aktivitu a činnosť.

Takisto,  je toto vzdelávanie určené tiež aj pre podnikateľov, ktorí chcú otvoriť novú prevádzku alebo nové predajné miesto, aby predišli finančným a časovým stratám.

 

Naučíme ich, ako správne postupovať pri komunikácii so štátnymi úradmi a akým spôsobom vypracovať základné povinné hygienické dokumentácie, ktoré sú potrebné pre legalizáciu predajného miesta. Taktiež je toto vzdelávanie určené aj pre manažérov a podnikateľov, ktorí sa ocitli v rôznych špecifických situáciách a potrebujú poradiť, akým spôsobom dodržať základné hygienické požiadavky.

 

Povedzme si príklad:

Máte predajňu potravín a chcete rozšíriť svoje činnosti o predaj teplých jedál. Čo všetko musíte spĺňať? Akým spôsobom postupovať tak, aby ste to mali legálne a schválené hygienou? Alebo máte reštauráciu a rozhodli ste sa, že budete ponúkať tatársky biftek, čo všetko je potrebné splniť z pohľadu úradov, hygieny a technických požiadaviek?

 

Prípadne najímate nových zamestnancov a pracovníkov do svojich podnikov. Akým spôsobom postupovať, čo všetko musí daný zamestnanec vydokladovať a predložiť? V týchto videách sa zameriame na to, aby sme Vám tieto veci ozrejmili.

Vďaka našim 20-ročným skúsenostiam v hygiene Vám s týmito otázkami vieme pomôcť. Obráťte sa na nás.

 

V čom Vám vieme pomôcť my?

Pre Vašu rozširujúcu sa sieť, predajní, potravín alebo reštaurácií prípadne iných gastro prevádzok Vám vieme pomôcť s vypracovaním povinnej dokumentácie – ako HACCP, Prevádzkový poriadok, Sanitačný plán, Zásady správnej a hygienickej praxe, Metrologický plán a Reklamačný poriadok, prípadne Špecifikácia a popis jednotlivých postupov a výrobkov.

Ďalej Vás vieme pravidelne zastupovať pri komunikácii so štátnymi orgánmi, či už je to RUVZ, Stavebný úrad, RVPS, SOI a pod.

Pravidelne Vám vieme pomôcť so simuláciou hygienických inšpekcií, interných hygienických auditov, mystery shoppingom, s cieľom navýšiť Váš štandard hygieny na prevádzkach.

Poskytneme Vám monitoring často meniacej sa hygienickej legislatívy tak, aby Vás nezaskočila žiadna kontrola.

Našim hlavným cieľom je zvýšiť Váš obrat, zvýšiť spokojnosť zákazníkov a znížiť riziko pokuty. Preto nás neváhajte kontaktovať na www.dandar.sk

Pokiaľ sa Vám toto video páčilo, neváhajte nás sledovať, zakliknúť odber alebo dať lajk.

Ďakujeme Vám

www.dandar.sk

bottom of page