top of page

6 najdôležitejších podmienok pre ambulantný predaj

Ambulantny predaj, Ambulantny predaj povolenie

Čo potrebujete pre ambulantný predaj? Čo vyžaduje Hygiena? Začíname vzdelávanie pre nových i existujúcich podnikateľov v oblasti hygieny, kvality a bezpečnosti.

Kliknite na obrázok pre spustenie videa alebo si prečítajte obsah videa nižšie

Ahojte všetci, som Marek Dandár a dnes si povieme 6 najdôležitejších hygienických vecí pre ambulantný predaj. 

Čo je ambulantný predaj?

Je to napríklad predaj z mobilných dopravných prostriedkov, prípadne na tržniciach alebo na krátkodobých podujatiach a podobne.

 

Po prvé, naša prevádzka by mala byť vybavená umývadlom a zariadením na osušenie rúk. Všeobecne sa odporúčajú jednorazové papierové utierky a umývadlo v blízkosti pri manipulovaní s potravinami.

 

Po druhé, je to prívod pitnej vody. Každá prevádzka by mala mať zabezpečené zariadenie schopné ohriať vodu na minimálne 45°C.

 

Po tretie je to hygienické uloženie a uskladňovanie odpadu do času jeho likvidácie. Na každej prevádzke vzniká potravinársky odpad, ktorý sa nazýva bývalé potraviny či kuchynský odpad a ten by mal byť do doby zberu uložený v uzatvárateľných nádobách tak, aby nepriaznivo neovplyvňoval okolie alebo ostatné potraviny na prevádzke. Tento odpad môžu zberať len zmluvné firmy, ktoré na to majú oprávnenie a sú schválené ŠVPS.

 

Po štvrté, teplomery na prevádzkach majú byť kalibrované a majú byť využívané na kontrolu podmienok, v ktorých sú potraviny uložené.

 

Po piate, vhodné uskladnenie potravín. Potraviny na prevádzke nesmú byť ovplyvňované prachom, zákazníkmi, slnkom, dažďom, snehom a podobne.

 

A na záver sú to toalety, ktoré by nemali byť vo vzdialenosti väčšej ako 100m.

 

V závere si to môžeme zhrnúť (zoznam je na obrazovke).

 

Pokiaľ sa Vám toto video páčilo a bolo pre Vás poučné, neváhajte nás zdieľať, lajkovať či zakliknúť odber.

Ďakujeme

www.dandar.sk

bottom of page