top of page

VLOG - Prvé YouTube vzdelávanie o Hygiene

rekolaudacia.jpg

Otvárate novú prevádzku a potrebujete rekolaudovať priestor?

Máte v záujme si otvoriť vlastnú kaviareň, reštauráciu, gastro prevádzku, prípadne inú potravinársku prevádzku a už ste si našli aj vhodný priestor? Aké podklady a dokumenty potrebujete na to, aby ste si ho zlegalizovali?

Kliknite na obrázok pre spustenie videa alebo si prečítajte obsah videa nižšie

Zdravím Vás,

 

Som Marek Dandár. Máte v záujme si otvoriť vlastnú kaviareň, reštauráciu, gastro prevádzku, prípadne inú potravinársku prevádzku a už ste si našli aj vhodný priestor? Aké podklady a dokumenty potrebujete na to, aby ste si ho zlegalizovali? Čo je potrebné žiadať od svojho prenajímateľa prípadne vlastníka? Sledujte nás

 

V prvom rade je potrebné vedieť, že každá gastro a potravinárska prevádzka musí spĺňať špecifické požiadavky.

 

Potrebujete vydokladovať kolaudačné rozhodnutie, ktoré potvrdzuje, že vami vybraný priestor je vhodný na váš typ prevádzky. Vyžiadajte si ho ešte pred popisom zmluvy s majiteľom resp. s prenajímateľom.

Ak má Váš vybraný priestor kolaudačné rozhodnutie avšak na iný ako na potravinársky či gastro účel využitia, v tom prípade je nevyhnutné daný priestor prekolaudovať a zmeniť jeho účel využitia.

Ak budete daný priestor stavebne upravovať, pokiaľ budete mať zásah v nosných stenách alebo zásah do iných inžinierských sietí, v tom prípade je nevyhnutné požiadať Stavebný úrad o stavebné povolenie s cieľom získať zmenu účelu využitia daného priestoru.

 

Stavebnému úradu budete musieť spolu so žiadosťou predložiť  nasledovné podklady a dokumenty:

 

 1. Súhlas vlastníkov so zmenou účelu využitia

 2. LV a presne špecifikovať priestor

 3. Projektovú dokumentáciu

 4. Vyjadrenie OU odpadového hospodárstva

 5. Presná špecifikácia prác

 6. Vyjadrenie polície k doprave

 7. Vyjadrenie RUVZ k projektu

 8. Stanovisko hasičov

 9. Revízia elektrických a plynových zariadení

 10. Zabezpečenie dostatočného počtu parkovacích miest

 11. Iné špecifické požiadavky SÚ

 

Ak Vás oblieva pri týchto povinnostiach pot, neváhajte nás kontaktovať.

Postaráme sa Vám o potrebnú dokumentáciu i jednanie s príslušnými úradmi. Rovnako Vám vieme pomôcť aj s dokumentáciou, ktorú následne budete potrebovať za účelom schválenia Vašej prevádzky na príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

 

Kontaktujte nás na www.dandar.sk

Pokiaľ sa Vám toto video páčilo, neváhajte ho zdieľať, lajkovať, či zakliknúť odber.

Ďakujeme

 

Ďakujeme Vám

www.dandar.sk

bottom of page