top of page

VLOG - Prvé YouTube vzdelávanie o Hygiene

OSOBNÁ_HYGIENA_ZAMESTNANCA_V_GASTRE_7_(2

Osobná hygiena zamestnanca v gastre a potravinárstve – 7 najdôležitejších pravidiel

Ste majiteľom gastro prevádzky či potravinárskeho podniku a zaujíma Vás, čo musia Vaši zamestnanci z pohľadu osobnej hygieny spĺňať tak, aby ste Vy nedostali pokutu? Sledujte nás.

Kliknite na obrázok pre spustenie videa alebo si prečítajte obsah videa nižšie

Osobná hygiena zamestnanca v gastre a potravinárstve – 7 najdôležitejších pravidiel

 

Zdravím Vás, som Marek Dandár,

Ste majiteľom gastro prevádzky, potravinárskeho podniku a zaujíma Vás, čo musia Vaši zamestnanci z pohľadu osobnej hygieny spĺňať tak, aby ste Vy nedostali pokutu? Sledujte nás.

Dnes si povieme 7 najdôležitejších pravidiel pre osobnú hygienu pracovníkov v potravinárstve a gastre.

 

Po prvé – všeobecná starostlivosť o zovňajšok a telesnú čistotu.

Odporúča sa, aby každý zamestnanec, ktorý prichádza do styku  s potravinami a pracuje v kuchyni alebo potravinárskej prevádzke absolvoval aspoň dvakrát do dňa sprchu. Ženy by nemali byť nadmerne nalíčené a muži by sa mali oholiť. Odporúča sa, aby boli oholený bez fúzov a bez brady.

 

Po druhé – zákaz nosenia šperkov, náušníc alebo ozdôb, prsteňov či hodiniek, nakoľko hrozí, že tieto predmety, ktoré slúžia na ozdobu sa môžu uvoľniť a spadnúť do potraviny alebo jedla, a tým pádom ho aj fyzikálne kontaminovať.

 

Po tretie – nechty by mali byť čisté, nakrátko ostrihané bez laku a samozrejme aj bez nalepených gelových nechtov u dám.

 

Po štvrté – nosenie osobných ochranných pracovných pomôcok. Tie by sa mali nasadiť mimo pracoviska v priestoroch na to určených – čiže v šatniach a nemali by sa nosiť mimo pracoviska. Tieto osobné ochranné pracovné pomôcky, ku ktorým zaradzujeme obuv – to znamená, že by mala byť protišmyková, pracovný odev – ktorý by mal byť čistý a pokrývku hlavy, ktorá zabraňuje vypadávaniu vlasov do prostredia a hlavne do  jedál a pokrmov. V potravinárstve a gastre sa taktiež odporúča používať jednorazové hygienické rukavice a rúška.

 

Po piate – zranenia a ochorenia je dôležité hlásiť svojmu nadriadenému.

Po šieste -  osobné veci ako napríklad peňaženky, kľúče, cigarety, zapaľovače, mobilné telefóny – sa na pracovisku nemajú nachádzať. Má byť vyčlenený priestor ktorý slúži na odkladanie týchto osobných predmetov a v prípade potreby je možné tieto predmety použiť mimo pracoviska. Do kuchyne a do výroby patria len predmety, ktoré úzko súvisia s výrobnou a kuchynskou činnosťou.

 

Po siedme -  to najdôležitejšie je umytie rúk. Správne umytie rúk by malo trvať minimálne 20 sekúnd. Je vhodné použiť aj dezinfekčný prostriedok – optimálne na alkoholovej báze. Umytie rúk musia zamestnanci vykonávať vždy po použití toalety alebo pri zmene činnosti, prípadne pokiaľ manipulovali s odpadom alebo vykonávali čistenie či sanitáciu.

Toto boli iba základné pravidlá pre pracovníkov v potravinárstve a v gastre.

Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie, vieme Vám vykonať kontrolu s následným preškolením Vašich zamestnancov. Neváhajte nás kontaktovať.

Pokiaľ sa Vám toto video páčilo neváhajte nás zdieľať, lajkovať alebo zakliknúť odber.

Ďakujeme Vám

www.dandar.sk

bottom of page