top of page

VLOG - Prvé YouTube vzdelávanie o Hygiene

Kontrola_z_Hygieny_ako_najlepšie_reagova

Kontrola z Hygieny - ako najlepšie reagovať 

V tomto videu si povieme, čo robiť, pokiaľ sa na Vašu prevádzku nahlási kontrola z Hygieny, prípadne k Vám príde neohlásene a neočakávane. Ako najlepšie reagovať? Sledujte nás.

Kliknite na obrázok pre spustenie videa alebo si prečítajte obsah videa nižšie

Kontrola z Hygieny – ako najlepšie reagovať

 

Zdravím Vás, som Marek Dandár a dnes si povieme, čo robiť, pokiaľ sa Vám nahlási kontrola z Hygieny, prípadne k Vám príde neohlásene a neočakávane. Sledujte nás.

 

V každom prípade odporúčame poskytnúť maximálnu súčinnosť kontrole a kontrolným orgánom, ďalej je potrebné komunikovať s kontrolórmi s rozvahou a bez stresu. Odporúčame Vám, aby ste určili kompetentného a zodpovedného človeka, ktorý môže s kontrolou komunikovať, to znamená – či už manažér prevádzky, prípadne sám majiteľ.

Je dôležité uistiť sa či poznáte úrad, ktorý kontrolór zastupuje, takisto meno prípadne jeho číslo. Je dôležité sa uistiť, že viete, aký je cieľ kontroly. Či je to kontrola na základe udania, cielená kontrola alebo náhodná či preventívna kontrola.

Poznamenajte si všetky nedostatky, ktoré sa popri kontrole vyskytnú. Aj napriek tomu, že nebudú uvedené v zázname, je dobré si ich poznačiť a neskôr ich odstrániť. Pokiaľ je to možné, nedostatky odstráňte hneď na mieste. Snažte sa, aby tieto – v čase kontroly odstránené nedostatky – neboli uvedené v zázname.

Pokiaľ kontrola tieto nedostatky do záznamu uvedie, uveďte, že boli v čase kontroly hneď odstránené. Ak si nie ste istí ako reagovať, a aké odpovede máte poskytnúť, odporúčame obrátiť sa na konzultanta (napríklad na nás 😊 ), ktorý pomôže s naformulovaním vyjadrenia na úradný záznam. Pri každej kontrole právo na svoje vyjadrenie.

V prípade, že kontrola zistí nedostatky, je potrebné, aby boli tieto nedostatky odstránené čo najskôr. Pokiaľ uvedie kontrola termíny, je dôležité tieto termíny, ktoré sú v úradnom zázname dodržať. V prípade, ak je nemožné stihnúť tento termín, požiadajte písomne o predĺženie alebo o odloženie termínu. V prípade zistených nedostatkov sa odporúča riešiť tieto veci blokovou pokutou, hoci voči nej sa nedá odvolať, ale pokuta je častokrát nižšia, ako neskôr v správnom konaní.

Úradný záznam z kontroly si predtým ako ho podpíšete dôkladne prečítajte. Pokiaľ niečomu nerozumiete, opýtajte sa.

Toto boli základné pravidlá, ktoré odporúčame dodržiavať pri kontrolách z Hygieny.

Pokiaľ potrebujete pomôcť s výsledkami z kontroly, neváhajte sa na nás obrátiť. Máme v tomto smere dlhoročné skúsenosti. Pokiaľ sa Vám toto video zdalo poučné a páčilo sa Vám to, neváhajte ho lajkovať, zdieľať, prípadne zakliknúť odber.

 

Ďakujeme

www.dandar.sk

bottom of page