top of page

VLOG - Prvé YouTube vzdelávanie o Hygiene

dezinfekcia prevadzky; dezinfecia ozonom; dezinfekcia Bratislava; dezinfekia v gastre; dezinfekcia koronavirus;

7 zásad ako správne dezinfikovať prevádzku

V tomto čase, keď vírusy útočia, všetci hľadáme spôsoby, ako ešte účinnejšie dezinfikovať priestory, zariadenia, potravinárske nástroje, podlahy, steny či ovzdušie. 

Aké pravidlá platia pre dezinfekciu prevádzky a aký je najúčinnejší postup dezinfekcie? Sledujte nás.

Kliknite na obrázok pre spustenie videa alebo si prečítajte obsah videa nižšie

V tomto čase, keď vírusy útočia, všetci hľadáme spôsoby, ako ešte účinnejšie dezinfikovať priestory, zariadenia, potravinárske nástroje, podlahy, steny či ovzdušie.

 

Dezinfikovať môžeme chemicky, chemikáliami – dezinfekčnými prostriedkami alebo varom, horúcou parou, ultrafialovým žiarením či ozónom. Rovnako môžeme tieto postupy aj kombinovať.

 

7 základných pravidiel pre správnu dezinfekciu:

 1. Čistiace a dezinfekčné prostriedky neskladujte v priestoroch, v ktorých sa manipuluje s potravinami. Musia byť uložené mimo od potravín, pokrmov a nápojov.

 2. Na dezinfekciu používajte len biocídne prípravky, ktoré sú registrované v Centre pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky.

 3. Používajte iba profesionálne chemikálie, ktoré sú určené na tento účel a sú vhodné na použitie v priestoroch v potravinárstve

 4. Nezabudnite pri dezinfekcii nosiť ochranné osobné pracovné pomôcky, či už rukavice, okuliare a ochranný odev. V prípade, že dezinfekciu vykonávajú Vaši zamestnanci, je nevyhnutné ich o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci poučiť a mať o tom záznam

 5. Dezinfekčný prípravok, ktorý je vhodný na povrchy prichádzajúce do styku s potravinami musia byť netoxické, nearomatické a nesmú zanechávať nejaké škvrny na povrchu

 6. Príprava a aplikácia roztoku sa vykonáva podľa návodu výrobcu. Dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé. Pamätajte, že vždy sa pridáva prípravok do vody a nie naopak.

 7. Zaevidujte každú jednu dezinfekciu a sanitáciu do Sanitačného denníka – kto vykonával, akým spôsobom, o akej koncentrácii bol pracovný roztok, akou chemikáliou, aký priestor a kto danú dezinfekciu a čistenie skontroloval

 

7 hlavných krokov správnej chemickej dezinfekcie:

 

 1. Vykonajte hrubé čistenie -  odstráňte všetky hrubé nečistoty z ošetrovanej  plochy alebo priestoru

 2. Vykonajte predoplach vlažnou vodou

 3. Vykonajte hlavné čistenie detergentmi a čistiacimi prostriedkami odstráňte mastnoty, špiny a nečistoty z ošetrovanej plochy

 4. Opláchnite zvyšky chemických čistiacich prostriedkov z plochy

 5. Dezinfekcia – aplikácia dezinfekčného chemického prostriedku na ošetrovanú plochu

 6. Vykonajte oplach – pokiaľ sa jedná o dezinfekčný prostriedok oplachový

 7. Vysušte daný priestor – ideálne samovoľne odparením vody

 

Ak by ste potrebovali pomôcť s Hygienou či hygienickými požiadavkami na Vašu prevádzku alebo by ste mali ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na www.dandar.sk

 

Pokiaľ sa Vám toto video páčilo, neváhajte nás zdieľať, lajkovať, či zakliknúť odber.

Dezinfekcia ozónom a KORONAVÍRUS - účinkuje ozonizácia aj na koronavírus? Zistite TU.

Ďakujeme

www.dandar.sk

bottom of page