top of page

VLOG - Prvé YouTube vzdelávanie o Hygiene

5 najdôležitejších zásad AKO BEZPEČNE PR

Ako bezpečne prepravovať potraviny - 5 najdôležitejších zásad

Ako prepravovať potraviny? Pri nedôslednej preprave potravín a pokrmov môže dôjsť k následnému ohrozeniu zdravia Vašich zákazníkov a rovnako Vám hrozí pokuta od Hygieny až do výšky pol milióna Eur. Ktoré zásady musíte dodržiavať?

 

Kliknite na obrázok pre spustenie videa alebo si prečítajte obsah videa nižšie

Zdravím Vás,

Som Marek Dandár a dnes si povieme 5 najdôležitejších zásad ako bezpečne prepravovať potraviny a pokrmy na Vašu prevádzku alebo taktiež z Vašej prevádzky k Vašim odberateľom a zákazníkom. Sledujte nás.

Pri nedôslednej preprave potravín a pokrmov môže dôjsť k následnému ohrozeniu zdravia Vašich zákazníkov a rovnako Vám hrozí pokuta od Hygieny až do výšky pol milióna Eur.

Aké zásady musíte teda dodržiavať pri preprave potravín a pokrmov?

  1. Každá ložná plocha na ktorej sa potraviny prepravujú musí byť ľahko umývateľná, čistiteľná a dezinfikovateľná a toto sa musí diať na základe vypracovaného sanitačného plánu, ktorý by mal byť pri každom aute. O tomto čistení a dezinfekcii sa musí viesť evidencia.

  2. Oddeľte nezlučiteľné druhy potravín pokiaľ sa prepravujú v jednom aute. V prípade, že sa prepravujú aj nepotravinárske výrobky spolu s potravinami, je nevyhnutné tieto nepotravinárske výrobky od potravín oddeľovať tak, aby sme predišli kontaminácii potravín.

  3. Je nevyhnutné, aby ste pri chladených alebo mrazených prípadne pri hotových jedlách dodržali predpísané teploty. O týchto teplotách je nevyhnutné viesť evidenciu a musí byť zabezpečené monitorovacie zariadenie, aby ste vedeli vydokladovať, že počas prepravy bola teplota vyhovujúca

  4. Zabezpečte ochranu pred vonkajšími vplyvmi. Každá ložná plocha a každý prepravný priestor musí byť zabezpečený proti vniknutiu prachu, hmyzu, hlodavcov, prípadne iných zvierat

  5. Doklady či už o zamestnancoch, ktorí manipulujú a prepravujú potraviny, to znamená, že odborná spôsobilosť zdravotná spôsobilosť musia byť vydokladovateľná, a taktiež doklad o prepravovanom tovare tak, aby sa vedela vydokladovať vysledovateľnosť tovaru. To znamená odkiaľ je tovar a kam smeruje.

 

V našej firme Vám potrebné hygienické procesy nastaviť tak, aby ste ich mali konkrétne na Vašu prevádzku a na Vaše podmienky pripravené. Neváhajte nás kontaktovať na www.dandar.sk

Pokiaľ sa Vám toto video páčilo, neváhajte nás zdieľať, lajkovať, prípadne zakliknúť odber.

Ďakujeme Vám

www.dandar.sk

bottom of page